29 czerwca 2015

Komendy CSS


Hej wam, jak wam mijają wakacje, bo mi jak na razie bardzo sportowo, i aktywnie. Nie wiem ile to jeszcze potrwa, ale no miejmy nadzieję, że jak najdłużej. A więc dzisiaj przychodzę, z lekką notką, w której postanowiłam dodać bardzo pomocne i przydatne komendy. A więc do dzieła! (klikając na komendę zobaczysz obrazkowy efekt)

KOMENDY
{display: none} - wyłączenie czegoś
{text-align:center;}- tekst wyśrodkowany
{text-align:left;}- tekst wyrównany do lewej strony
{text-align:right;}- tekst wyrównany do prawej strony
{text-decoration:none;}- tekst bez 'dekoracji'
{text-decoration:overline;}- dodanie linii nad tekstem
{text-decoration:line-through;}- przekreślenie tekstu
{text-decoration:underline;}- podkreślenie tekstu
{text-transform:uppercase;}- duże ('drukowane') litery
{font-variant:small-caps;}- duże ('drukowane') litery przy czym pierwsza jest największa
{text-transform:lowercase;} - małe litery
{text-indent:50px;}- margines w tekście
{font-family:"Arial";}- zmiana czcionki
{font-style:normal;}- czcionka zwykła
{font-style:italic;}- kursywa
{font-size:16px;} - rozmiar czcionki
{letter-spacing: 3px;}- odstępy między literami
{text-shadow: 1px 1px 1px #ff0000;}- cień tekstu;
{background-color: #ff0000;}- kolor tła
{background-image: url('LINK');} - tło obrazkowe (powielające się w poziomie i pionie)
{background-repeat: repeat-y;} - powielanie tła w pionie
{background-repeat: repeat-x;}- powielanie tła w poziomie
{background-repeat: no-repeat;}- brak powielania
{background-position: left top;}- tło w lewym górnym rogu
{background-position: right top;}- tło w prawym górnym rogu
{background-position: left bottom;}- tło w lewym dolnym rogu
{background-position: right bottom;}- tło w prawym dolnym rogu
{background-position: center center;}- tło wyśrodkowane (w poziomie i w pionie)
{background-position: 50px 40px;} - tło przesunięte o 50px w prawo i o 40px w dół
{background-attachment: fixed;}- stałe tło (nie przesuwa się ze stroną)
{background-attachment: scroll;}- tło przewijające się ze stroną
{border-style: none;}- brak ramki
{border-style: dotted;}- ramka kropkowana
{border-style: dashed;}- ramka kreskowana
{border-style: solid;}- ramka ciągła
{border-style: double;}- ramka podwójna
{border-width: 3px;}- grubość ramki
{border-color: black;}- kolor ramki (nazwa koloru)
{border-color: #ff0000;}- kolor ramki (za pomocą kodu szesnastkowego)
{border-left-color: black;}- kolor lewego boku ramki ( można zmienić, to również na right - prawy, top - góra, bottom - dół)
{margin-top: 3px;} - margines górny
{margin-bottom: 5px;}- margines dolny
{margin-left: 8px;}- margines lewy
{margin-right: 10px;}- margines prawy 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz